คู่มือนั่งกิ

ฟิล์มคอมมิชชัน

เมืองชิโมะโนะเสะขิอยู่สุดขอบฝั่งตะวันตกของเกาะฮอนชู เป็นเมืองสำคัญของการคมนาคมทางบกและทะเล เจริญขึ้นมาในฐานะประตูสู่ทวีปเอเชีย มีทางออกสู่ทะเลสามทิศ ทิศใต้ติดช่องแคบคัมมง ทิศตะวันตกและเหนือเป็นเมืองทิวทัศน์สวยงาม หันหน้าออกชายฝั่งซังอินอันงดงาม ทั้งยังเป็นสถานที่ที่ขาดไม่ได้ในการเล่าประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น “สงครามเกมเป” ในปี 1185 ซึ่งญี่ปุ่นเปลี่ยนการปกครองจากขุนนางมาเป็นนักรบ หรือเหตุการณ์ “สี่ทัพระดมยิงชิโมะโนะเสะขิ” ในปี 1864 ซึ่งเป็นปัจจัยใหญ่นำไปสู่การปฏิรูปเมจิ ชิโมะโนะเสะขิจึงถือเป็นเวทีสำคัญซึ่งเปลียนแปลงประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นไปอย่างมาก เมืองชิโมะโนะเสะขิซึ่งจารึกไว้ด้วยประวัติศาสตร์มากมายนี้มีทั้งโบราณสถานขึ้นชื่อให้ท่านได้สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น ทั้งสถาปัตยกรรมโบราณที่ในปัจจุบันยังคงเหลือร่องรอยความรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยยังเป็นฐานหลักค้าขายภาคพื้นทวีป กระจัดกระจายให้ได้ชมกันทั่วเมือง เมืองชิโมะโนะเสะขิ เมืองที่จารึกประวัติศาสตร์นับพันปี ท่านสามารถใช้ทิวทัศน์ทรงเสน่ห์จำนวนมากซึ่งมีแค่ที่นี่ มาใช้ถ่ายทำภาพยนตร์หรือละครได้

เราพร้อมตอบสนองความต้องการหลากหลายของผู้สร้างสื่อบันเทิง
ชิโมะโนะเสะขิฟิล์มคอมมิชชัน

ชิโมะโนะเสะขิฟิล์มคอมมิชชันพร้อมให้การสนับสนุนผู้สร้างสื่อบันเทิง คติของเราคือทำงานคล่อง ทำงานไว ใกล้ชิดคนท้องถิ่น พร้อมจัดสรรโลเคชันถ่ายทำอย่างกระตือรือร้น นอกจากนี้ หากตกลงถ่ายทำเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะรับหน้าที่ประสานงานกับผู้ดูแลสถานที่ ตำรวจ สำนักงานดับเพลิงท้องถิ่น พูดคุยให้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ หรือหานักแสดงประกอบตามที่จำเป็น เพื่อให้ผู้สร้างผลงานโฟกัสกับการถ่ายทำได้เต็มที่ หลังเสร็จสิ้นการถ่ายทำ ชิโมะโนะเสะขิฟิล์มคอมมิชชันจะช่วยประชาสัมพันธ์และให้การสนับสนุนอื่นๆ กับภาพยนตร์หรือละครที่ถ่ายทำมาอีกด้วย

สำนักงานชิโมะโนะเสะขิฟิล์มคอมมิชชัน

แผนกพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองชิโมะโนะเสะขิ, 5-6, ทะนะกะมะชิ, เมืองชิโมะโนะเสะขิ, จังหวัดยะมะกุชิ 750-0008
TEL.: +81-83-231-1350 FAX: +81-83-231-1853
E-mail:sgkanko@city.shimonoseki.yamaguchi.jp